Szkoła manipulacji powięzi

Szkołę manipulacji powięzi stworzono z myślą o tym, aby zapewnić kompletne kształcenie z zakresu zawiłego układu powięziowego, złożonej roli jaką odgrywa on w ludzkim ciele oraz zrozumienie całego potencjału metody nazywanej „Fascial Manipulation”.
Szkoła opiera się na tej właśnie metodzie. Oferuje zajęcia praktyczne w połączeniu z wykładami teoretycznymi. Dzięki temu może kształcić specjalistów o wysokich kompetencjach zarówno teoretycznych jak i praktycznych, potrafiących doskonale zastosować metodę manipulacji powięzi. Ostatecznym celem szkoły jest takie przygotowanie studentów, żeby byli oni w stanie wykonać jedyne w swoim rodzaju globalne leczenie pacjenta w oparciu o dane zebrane: podczas szczegółowej konsultacji, z badania ruchowego oraz palpacyjnego, z uważnego wsłuchiwania się w ciało na każdym z etapów postępowania. Szkoła chce stać się miejscem spotkania sprzyjającym rozpowszechnianiu wiedzy; ma świadomość swojej ogromnej roli w rozwoju zawodowym studentów.

Informacje ogólne

Kształcenie

Szkolenie obejmuje 18 trzydniowych modułów, odbywających się na przestrzeni trzech lat. Program zawiera zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, warsztaty praktyczne z nauczycielami, możliwość uczestniczenia w sekcji wykonywanej przez profesor Carlę Stecco oraz udział w corocznej konferencji.

Zajęcia

Aby zapewnić komplet narzędzi pozwalający na jak najlepsze stosowanie metody manipulacji powięzi, szkoła kładzie silny nacisk na praktykę. Zezwala i zachęca, by studenci praktykowali tę metodę natychmiast po ukończeniu pierwszej serii zajęć. Uczestnicy będą mogli się dzięki temu zaangażować, odkrywać, dyskutować i rozwiązywać trudności związane z manipulacją powięzi w oparciu o pracę kliniczną.

Wiedza teoretyczna jest również kluczowym elementem rozwoju terapeuty manipulacji powięzi. Program kształcenia obejmuje zajęcia z podstaw biomechanicznych i fizjologicznych manipulacji powięzi.

I rok – Wprowadzenie, analiza i praktyka dotycząca wszystkich podstawowych założeń Fascial Manipulation®, łącznie z centrami koordynacji i ich ciągami.

II rok – Wprowadzenie, analiza i praktyka dotycząca centrów fuzyjnych, łącznie z badaniem ich uporządkowania przestrzennego jako podstawy dla ruchów globalnych. Omówienie struktur napinających i łańcuchów jako punktu wyjścia dla leczenia pacjentów z dysfunkcjami wewnętrznymi. 

III° rok – Powtórka z łańcuchów z naciskiem na wzajemne powiązanie pomiędzy układami oraz połączenie wszystkich układów z powięzią głęboką. Analiza powiązań pomiędzy systemami oraz leczenia powięzi powierzchownej.

Aby zdać na kolejny rok studiów, studenci muszą pomyślnie przejść egzamin teoretyczny i praktyczny. Celem całego programu kształcenia jest, by na koniec trzeciego roku studenci mieli wykształcone globalne spojrzenie na pacjenta, na leczenie oraz na samą metodę manipulacji powięzi.

Warsztaty praktyczne

Szkoła oferuje studentom możliwość uczestniczenia w warsztatach praktycznych, przeprowadzanych w niewielkich grupach. Odbywają się one w naszej siedzibie w Padwie. Kontakt i interakcja z pacjentami (ochotnicy spoza szkoły) zależy od stopnia zawodowego, od tego którego roku jest się studentem oraz od poziomu umiejętności zdobytych przez studenta.
Studenci pierwszego roku będą zdobywać wiedzę na temat tego, jak zbierać dane i wypełniać kartę pacjenta w metodzie manipulacji powięzi. Będą obserwować i asystować w leczeniu manualnym wykonywanym przez instruktorów. Począwszy od drugiego roku, uczestnicy będą aktywnie wykonywać terapię pod nadzorem nauczycieli. Studentów trzeciego roku będziemy zachęcać do samodzielnego stosowania metody, aby posiedli kompletną wiedzę na temat dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych i wewnętrznych.

Ponadto na każdym zjeździe będzie możliwość omówienia konkretnych FM-owych przypadków z praktyki studentów.

Sekcja

Szkoła zapewnia uczestnikom możliwość udziału w sekcji zwłok człowieka. Takie doświadczenie laboratoryjne ma dużą wartość dla zrozumienia anatomii powięzi w ciele a co za tym idzie samej metody Fascial Manipulation. Sekcja zostanie wykonana przez profesor Carlę Stecco z Uniwersytetu w Padwie.

Zakończenie 3-letniej podróży

Na koniec trzeciego roku studenci piszą pracę i jej bronią. Następnie otwiera się przed nimi szansa uzyskania stopnia Certyfikowanego Specjalisty manipulacji powięzi (CFMS), który uprawnia do używania tytułu certyfikowanego specjalisty metody FM i w konsekwencji umieszczenia nazwiska na oficjalnej liście certyfikowanych ekspertów na naszej stronie internetowej.

Kadra naukowa

Pierwsze zajęcia poprowadzi Luigi Stecoo – fizjoterapeuta, twórca metody Fascial Manipulation. Wsparcia w przeprowadzeniu kursów udzieli Carla Stecco – profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Padwie, oraz Antonio Stecco – adiunkt na nowojorskim University School of Medicine, w Rusk Rehabilitation Institute. Dr Antonio Stecco poprowadzi kolejne zajęcia. Poza tym inni nauczyciele „ze ścisłego składu” (specjaliści Fascial Manipulation) będą zaangażowani w proces kształcenia; będą występować w charakterze zewnętrznych ekspertów i prowadzić wykłady nacelowane na konkretne tematy; będą zapraszani, żeby przedyskutować pewne koncepcje dotyczące fizjologii i patologii powięzi.

Informacje praktyczne dla studentów

Warunki uczestnictwa

W szkole mogą kształcić się lekarze i fizjoterapeuci zainteresowani zdobyciem pogłębionej wiedzy z dziedziny manipulacji powięzi. Kandydatury osób niebędących lekarzami ani fizjoterapeutami będą rozstrzygane przez szkołę indywidualnie.

Zgłoszenia

Aby zgłosić swoją chęć uczestnictwa w kształceniu, należy wysłać swój życiorys na adres mailowy: info@fascialmanipulation.com.
Rekrutacji kandydatów dokonują nauczyciele w oparciu o dostarczone życiorysy. Grupa będzie minimalnie  28 osób, maksymalnie 34.

Ceny

Roczny koszt kształcenia w szkole to EUR 2 300 + VAT (jeżeli się stosuje). W cenie są: zajęcia teoretyczne, praktyczne, warsztat praktyczny, udział w sekcji w laboratorium oraz materiały szkoleniowe. Na koniec całego 3-letniego cyklu studenci otrzymują dyplom ukończenia „Szkoły manipulacji powięzi” oraz tytuł „Certyfikowanego specjalisty manipulacji powięzi”.

Kiedy

Zajęcia odbywają od piątku do niedzieli w godzinach 08.30 – 18.00, sześć razy w roku. Studenci mogą również uczestniczyć w corocznym kongresie, w ramach siódmego weekendu.
Ponadto studenci będą proszeni o stawianie się na warsztatach praktycznych, które będą się odbywać naprzemiennie w poniedziałki i czwartki.

Gdzie

Kurs odbywa się w Instytucie manipulacji powięzi w Padwie, we Włoszech, przy ul. Cavalieri di Vittorio Veneto n° 19. Wszystkie zajęcia jak i warsztaty praktyczne odbywają się pod tym adresem. Zajęcia z sekcji zwłok mają miejsce na Uniwersytecie w Padwie.

Ustawiczne kształcenie medyczne (CME)

Każdemu uczestnikowi szkoła przyznaje 50 punktów rocznie. Jest to wymagana roczna liczba punktów w ramach ustawicznego kształcenia medycznego.

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer Instytutu manipulacji powięzi: 0444 675306 lub 349 2893516 bądź pisząc pod adres mailowy: info@fascialmanipulation.com lub institute@fascialmanipulation.com.

Share This