Seminarium akupunturowe on-line

Zdziwisz się, widząc korelację między propozycjami starożytnych akupunkturzystów, wywodżacymi się z ich wielowiekowego doświadczenia klinicznego, a koncepcjami Fascial Manipulation® opartymi na anatomii i fizjologii powięzi. Jak wyjaśnia Autor „powięź jest tkanką łączną, która łączy medycynę Wschodu i Zachodu”, Fascial Manipulation® przedstawia w sposób racjonalny jak można rozumieć koncepcje meridianów akupunkturowych.

Wiedza ta ułatwi akupunkturzystom i terapeutom manualnym odnajdywanie punktów powięziowych związanych z zaburzeniami trzewnymi i mięśniowo-szkieletowymi.

Ten kurs składa się z 10 godzin wykładowych. Materiał jest dostępny przez 1 rok od zakupu.

Kto może uzyskać dostęp

Kurs otwarty dla wszystkich profesjonalistów.

Nauczyciele

– Filippo Castrovilli, lekarz chirurg, specjalizacja z medycyny fizykalnej, rehabilitacji oraz akupunktury;

– Pella Luca, fizjoterapeuta, specjalista medycyny orientalnej, profesor Shiatsu.

– Stecco Luigi, Fizjoterapeuta, twórca metody Fascial Manipulation®.

Jak kupić

LINK DO ZAKUPU: Seminarium akupunturowe

Share This