Kursy manipulacji powięzi (FM - Fascial Manipulation)

Zrozumienie kluczowych założeń manipulacji powięzi, odwołujących się do dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych oraz wewnętrznych ciała człowieka, wymaga opanowania zarówno teorii jak i praktycznego zastosowania tej metody. Program szkolenia został podzielony na stopnie, tak by uczestnicy mogli osiągnąć pełne zrozumienie prezentowanego systemu.
Dostępny jest również kurs manipulacji powięzi u zwierząt.

Informacje ogólne

Kursy manipulacji powięzi - anatomia, fizjologia oraz biomechanika układu powięziowego.

Niniejszy program szkolenia dotyczy układu powięziowego człowieka. Zbudowany jest z trzech części: dwóch 48-godzinnych – kurs 1-ego i 2-ego stopnia, oraz jednej 54-godzinnej – kurs 3-ego stopnia.

Szkolenie składa się z wykładów teoretycznych, prezentacji przez nauczycieli oraz ćwiczeń praktycznych wykonywanych przez uczestników. Tak skonstruowany kurs pozwala studentom pogłębić znajomość anatomii i fizjologii układu powięziowego oraz modelu biomechanicznego, którym posługujemy się w technice manipulacji powięzi. Istotne jest, aby studenci nauczyli się palpować i odnajdywać punkty wykorzystywane w manipulacji powięzi. W tym procesie kładziemy szczególny nacisk na ocenę dysfunkcji mięśniowo-szkieletowych i wewnętrznych oraz umiejętność tworzenia strategii leczenia.

Warunki uczestnictwa

W kursach Fascial Manipulation® (FM – manipulacji powięzi) mogą uczestniczyć studenci, którzy z powodzeniem ukończyli co najmniej 6 semestrów edukacji podyplomowej (po ukończeniu uczelni wyższej) z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki, i którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu.

Kurs 1-ego stopnia – 48 godzin, 2 weekendy

Kurs 1-ego stopnia kładzie nacisk na rozmaite dysfunkcje układu ruchowego i powiązanie ich z zagęszczeniami umiejscowionymi w jednostkach mięśniowo-powięziowych nazywanymi centrami koordynacji. Skorelowanie owych zjawisk służy leczeniu stanów takich jak tendinopatie, bóle karku, bóle pleców, rwa kulszowa, zespół kanału nadgarstka, bóle głowy i wiele innych. Jednostki mięśniowo-powięziowe przechodzą w ciągi mięśniowo-powięziowe, co pozwala zrozumieć tzw. łańcuchy powięziowe.
Ukończenie kursu 1-ego stopnia uprawnia do uczestnictwa w kursie 2-ego stopnia.

Kurs 2-ego stopnia – 48 godzin, 2 weekendy

Kurs 2-ego stopnia poświęcony jest anatomii i funkcji troczków powięziowych odpowiadających za ruchy złożone. Ocena oraz leczenie tych złożonych ruchów wymaga znajomości dodatkowych stref nazywanych centrami fuzyjnymi. Dokonuje się tego w ramach trójwymiarowego modelu biomechanicznego metody manipulacji powięzi. Podczas drugiej części szkolenia wprowadza się również koncepcję organizacji układu powięziowego w ruchu spiralnym i diagonalnym poprzez powięź ciała. Szkolenie to pozwala uczestnikom zdobyć pełną świadomość anatomii i funkcji troczków powięziowych w kontekście ruchów złożonych.
Ukończenie kursu 2-ego stopnia uprawnia do uczestnictwa w kursie 3-ego stopnia.

Kurs 3-ego stopnia – 54 godziny, 7 dni szkolenia przez 2 lub 3 weekendy
Na kursie 3-ego stopnia zaprezentowany zostanie innowacyjny model biomechaniczny, kładący nacisk na leczenie powięzi powierzchownej oraz dysfunkcji wewnętrznych. Celem tego szkolenia jest wyposażenie kursantów w podstawy dotyczące powięziowej dysfunkcji wewnętrznej oraz zastosowania skutecznej manipulacji powięziowej dla przywrócenia optymalnych warunków funkcjonowania narządów wewnętrznych. Każdy dzień kursu zawiera ćwiczenia praktyczne oraz dogłębną analizę przypadków klinicznych prezentowanych przez instruktorów.
Program:
– anatomia i fizjologia powięzi wewnętrznej i powięzi powierzchownej
– patologia powięzi wewnętrznej i powięzi powierzchownej
– badanie struktur napinających i ciągów narząd-powięź
– badanie układów, ich składowych wewnętrznych i zewnętrznych
– manualne leczenie powięzi powierzchownej

Kursy manipulacji powięzi - Weterynaryjne

Szkolenie to poświęcone jest anatomii zwierząt – psich pacjentów oraz koni. Składa się z dwóch części, każda po 32 h. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, prezentacje przez nauczycieli oraz zastosowanie praktyczne przez studentów. Podobnie jak w przypadku kursów dotyczących ciała ludzkiego, dogłębnie zostanie omówiona anatomia i fizjologia układu powięziowego, model biomechaniczny oraz umiejscowienie anatomiczne punktów stosowanych w technice manipulacji powięzi u zwierząt.

Kurs 1-ego stopnia – 32 godziny, 4 dni
Podobna tematyka jak na poziomie 1 dotyczącym ludzi, ale tym razem zastosowana do układu mięśniowo-powięziowego zwierząt.
Ukończenie kursu 1-ego stopnia jest warunkiem uczestnictwa w kursie 2-ego stopnia.

Kurs 2-ego stopnia – 32 godziny, 4 dni
Podobna tematyka jak na kursie 2-ego stopnia dotyczącym człowieka, ale tym razem zastosowana do układu mięśniowo-powięziowego zwierząt.
Troczki, centra fuzyjne itp.

Informacje dla studentów

Warunki uczestnictwa

Weterynaryjne kursy manipulacji powięzi są adresowane do weterynarzy, fizjoterapeutów, chiropraktyków, lekarzy, oraz innych dyplomowanych terapeutów zwierzęcych, którzy z powodzeniem ukończyli przynajmniej sześć semestrów edukacji podyplomowej (po ukończeniu wyższej uczelni) z zakresu anatomii, fizjologii i biomechaniki, i którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu.

Rekrutacja

Aby zapisać się na kurs, należy przesłać e-mail na adres sekretariatu organizującego dany kurs, załączając wszystkie wymagane dokumenty.
Na kursach 1-ego i 2-ego stopnia grupy liczą co najmniej 12 osób ale nie więcej niż 34, natomiast na kursie 3-ego stopnia minimalna liczba uczestników to 25 a maksymalna 34.

Ceny

Ceny mogą różnić się w zależności od poziomu, miejsca i organizatora. W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem organizatora danego kursu.

Gdzie i kiedy?
Dyplom

Po zakończeniu każdego z kursów studenci otrzymają dyplomy potwierdzające uczestnictwo.

Share This