Manipulacje powięzi (FM) - Kurs podyplomowy (Master Course)

Kursy podyplomowe zostały opracowane, aby pogłębić nasze zrozumienie i wykorzystanie metody FM. Są adresowane wyłącznie do osób, które ukończyły kurs 2-ego stopnia i pracowały przy wykorzystaniu tej metody przynajmniej przez rok. Pozwalają terapeutom odświeżyć wiedzę i uzupełnić ją o najświeższe informacje oraz, co może najważniejsze, zrozumieć, dlaczego w konkretnych przypadkach nie odnieśli powodzenia z pacjentem. Fascial Manipulation stara się stale dostarczać nowych informacji, jest to proces uczenia trwający przez całe życie.

Informacje ogólne

Kursy podyplomowe 1-ego i 2-ego stopnia - 24 godzinne, 3-dniowy weekend

Kursy podyplomowe 1-ego i 2-ego stopnia skierowane są do osób, które ukończyły drugi stopień szkolenia z manipulacji powięzi. Mają na celu skrupulatne odświeżenie wiedzy i dokładne zrozumienie założeń i strategii terapii FM-owej, będących przedmiotem odbytych kursów.
Pragniemy na nich zgłębić metodę manipulacji powięzi i rozwiać wątpliwości, które nasunęły się podczas praktyki klinicznej.
Kursy te pozwalają studentom pozostać na bieżąco, jeśli chodzi o praktykę terapeutyczną i rozwój dokonywany w dziedzinie manipulacji powięzi oraz dokonywać dalszej pogłębionej analizy anatomii i fizjologii.
Kursy podyplomowe 1-ego i 2-ego stopnia polecamy w szczególności osobom, które zamierzają kontynuować szkolenie z manipulacji powięzi na kursie 3-ego stopnia.

Kurs podyplomowy 3-ego stopnia - 24 godziny, 3-dniowy weekend

Kurs podyplomowy 3-ego stopnia jest adresowany do osób, które ukończyły kurs 2-ego stopnia. Główny nacisk kładzie na dysfunkcję wewnętrzną oraz dogłębne omówienie podejścia terapeutycznego w przypadkach złożonych. Takie przypadki wymagają zaawansowanego sposobu myślenia klinicznego oraz umiejętności manualnych. Podkreśla, jak istotna jest zdolność świadomego leczenia układów, zważywszy że odgrywają one kluczową rolę w przewlekłych dysfunkcjach wewnętrznych.
Na kursie podyplomowym prezentowane i analizowane są rozmaite strategie służące zwiększeniu efektywności sesji terapeutycznych, jeśli chodzi o ich czas trwania oraz liczbę.

Informacje praktyczne

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia i rejestracja

Kursy podyplomowe są zarezerwowane dla osób, które ukończyły wymagane kursy manipulacji powięzi. Maksymalna liczba studentów w grupie wynosi 34.

Cena, miejsce i terminy

Informacji należy zasięgać w sekretariacie organizatora danego kursu podyplomowego. Ceny oraz terminy mogą się różnić w zależności od miejsca, w którym kurs się odbywa oraz organizatora.

Certyfikaty

Po ukończeniu każdego z kursów podyplomowych uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający uczestnictwo.
Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer Instytutu manipulacji powięzi: 0444 675306 lub 349 2893516 bądź pisząc pod adres mailowy: info@fascialmanipulation.com lub institute@fascialmanipulation.com.

Share This