Warsztat on-line

Warsztaty on-line to wirtualne wydarzenia organizowane na żywo, które umożliwiają bezpośrednią interakcję z nauczycielami drugiego lub trzeciego poziomu.

Każdy warsztat składa się z 3 spotkań on-line na żywo po półtorej godziny każde, z ograniczoną liczbą uczestników. Podczas spotkania omówione zostaną sposoby tworzenia hipotez, strategie FM, logika leczenia. Omawiamy również karty badań, aby wyjaśnić napotkane przez studentów trudności. Analiza kart jest bardzo przydatna w rozumowaniu klinicznym i skrótach, które możesz zastosować w swojej pracy.

Wszystkie wieczorne wykłady będą nagrywane i udostępnione uczestnikom.

Kto może uzyskać dostęp

Warsztat II stopia: każdy kto ukończył już kursy I i II stopnia Fascial Manipulation.

Warsztat III stopia: każdy kto ukończył już wszystkie 3 poziomy Szkolenia Fascial Manipulation.

Jak kupić

Przejdź do warsztatu on-line, wybierz preferowany warsztat i dokonaj płatności przez Paypal, kliknij w link:

Warsztaty on-line z manipulacji powięzi

Share This