Jak zostać certyfikowanym specjalistą manipulacji powięzi (Certified Fascial Manipulation Specialist - CFMS)?

Uzyskanie statusu certyfikowanego specjalisty manipulacji powięzi (CFMS) uprawnia do pełnego członkostwa w rodzinie FM (Fascial Manipulation) – Manipulacji Powięzi. Dzięki niemu pacjenci w łatwy sposób do nas dotrą a my jako terapeuci będziemy mogli korzystać ze wsparcia stowarzyszenia zrzeszającego specjalistów zajmujących się powięzią i jej dysfunkcjami na całym świecie.

Proces certyfikowania specjalistów Manipulacji Powięzi® ma na celu podniesienie umiejętności terapeutów, którzy ukończyli już cały cykl szkoleniowy. Zapewnia również zabezpieczenie w stosunku do pacjentów, ponieważ zaświadcza o właściwym stosowaniu metody. Certyfikacja stanowi szansę, ale nie jest niezbędna do stosowania metody. Do wykonywania terapii przy użyciu metody manipulacji powięzi uprawnia dyplom uczestnictwa uzyskany po ukończeniu poszczególnych poziomów, pozwala on też na zamieszczenie uczestnictwa w kursie w życiorysie zawodowym.

Certyfikowanemu specjaliście manipulacji powięzi (CFMS), poza możliwościami uzyskanymi na mocy dyplomów uczestnictwa, przysługuje też prawo do wykorzystywania znaków handlowych Fascial Manipulation® – werbalnych i graficznych – na dowolnych nośnikach, oraz do zamieszczenia swojego nazwiska na stronie internetowej Fascial Manipulation® jako certyfikowany specjalista.

Informacje praktyczne

Warunki wstępne

O egzamin na certyfikację mogą występować lekarze oraz fizjoterapeuci, którzy:
– ukończyli kursy manipulacji powięzi I, II i III stopnia
– aktywnie stosowali metodę manipulacji powięzi przez przynajmniej rok od uzyskania dyplomu III stopnia

Egzamin

Podczas egzaminu ocenie będą podlegać następujące umiejętności kandydata:
– zebranie adekwatnej historii przypadku
– umiejętność właściwego sformułowania hipotezy w oparciu o pozyskane informacje
– wykonanie badania funkcji ruchowej
– wykonanie palpacyjnego badania punktów
– określenie strategii leczenia
– manipulacja tkanki

Gdzie i kiedy

Egzamin zwykle odbywa się w czerwcu w Instytucie manipulacji powięzi Stecco w Padwie, w dniu poprzedzającym coroczny kongres manipulacji powięzi. Nie wyklucza się jednak innych terminów i miejsc egzaminowania.

Aby przystąpić do egzaminu w Padwie, należy zarejestrować się na specjalnej platformie internetowej www.fascialmanipulation-stecco.com do dnia 31 marca. Daty zgłoszenia dla innych terminów i miejsc podadzą sekretariaty organizatorów.

Wynik egzaminu zostanie przesłany uczestnikom w przeciągu tygodnia od egzaminu; od tego momentu Certyfikat Specjalisty Manipulacji Powięzi (CFMS) będzie dostępny do pobrania z platformy.

Koszty

Koszt certyfikacji to EUR 500,00 (z VAT), płatność przy pomocy karty kredytowej. Suma ta pokrywa: EUR 200 z tytułu kosztu monitorowania i przeprowadzenia egzaminu oraz EUR 300 za licencję na wykorzystywanie marki przez okres trzech lat, kwota przeznaczona na wydatki związane z ochroną prawną nazwy handlowej i logo.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, kwota EUR 300 zostanie zwrócona kandydatowi.

Warunki odnowienia certyfikatu oraz prawo do jego uchylenia

Po upływie trzech lat od uzyskania certyfikatu certyfikowany specjalista może ubiegać się o uczestnictwo w jednodniowym spotkaniu aktualizującym w celu odnowienia certyfikatu manipulacji powięzi (FMC); sesja ta odbywa się w powiązaniu z corocznym kongresem manipulacji powięzi. Odnowienie i wykorzystanie marki dla celów promocyjnych i informacyjnych kosztuje EUR 300 na okres kolejnych trzech lat.

W przypadku rażącego uchybienia Instytut manipulacji powięzi Stecco zastrzega sobie prawo do uchylenia certyfikatu listem poleconym.

Ubieganie się o certyfikat manipulacji powięzi - FMC®

Podania można składać do dnia 31-ego marca 2018 za pośrednictwem strony internetowej www.fascialmanipulation-stecco.com w następujący sposób:

  1. Kliknij link „Certyfikacja”.
  2. Przeczytaj informacje o certyfikacji i potwierdź, że się z nimi zapoznałeś.
  3. Wypełnij on-line formularz potrzebny do stworzenia konta kandydata (jeśli jeszcze takiego konta nie posiadasz).
  4. Po otrzymaniu potwierdzającego e-maila, wejdź jeszcze raz na stronę domową platformy, kliknij „Certyfikacja”.
  5. Wypełnij informacje dotyczące dyplomów z kursów 1-ego, 2-ego i 3-ego stopnia: data i miejsce uzyskania oraz nazwisko instruktora.
  6. Naciśnij na link „Payment / Płatność” przy pomocy karty kredytowej.

Certyfikat można pobrać z platformy (dotyczy osób, które zdały egzamin), wpisując nazwę użytkownika i hasło.

Share This