Faskiamanipulaatio (FM) kurssit

FM-menetelmän teoreettisen ja kliinisen soveltamisen hallitseminen edellyttää tuki- ja liikuntaemistön ja sisäelinten toimintahäiriöihin liittyvien avain käsitteiden ymmärtämistä. Menetelmää opetetaan asteittain, jolla varmistetaan, että kliinikko ymmärtää systeemin kunnolla. tarjolla on myös läinlääketieteellinen FM kurssi.

Yleistä informaatiota:

Faskiamanipulaatio kurssit – Faskiajärjestelmän Anatomia, Fysiologia ja Biomekaniikka

Ihmisen faskiajärjestelmää varten tehty ohjelma jakautuu kolmelle peräkkäiselle tasolle, Tasot I ja II ovat 48 tuntisia ja Taso 3 on kestää 54 tuntia.
Harjoittelu pitää sisällään teorialuentoja, opettajien potilasdenomstraatioita ja opiskelijoiden kliinistä harjoittelua. Se syventää opiskelijoiden anatomian ja fysiologian sekä biomekaanisen mallin osaamista Faskiamanipulaatio menetelmän soveltamisessa. Opiskelijoiden on tärkeää oppia FM pisteiden paikallistaminen ja palpaatio. Prosessissa painotetaan tuki- ja liikuntaelimistön ja sisäelinten toimintahäiriöiden arviointia ja hoitosuunnitelman laatimista.
Kuka voi osallistua
Faskiamanipulaatio (FM) kursseille osallistuakseen opiskelijalla on oltava vähintään kuusi lukukautta lukion jälkeistä terveydenhuoltoalan koulutusta, joka pitää sisällään anatomian, fysiologian ja biomekaniikan opetusta, valtion pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Taso 1 – 48 tuntia kahdessa osassa
Taso I painottuu erilaisiin tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöihin ja suhteuttaa ne myofaskiaalisissa yksiköissa sijaitsevien koordinaatiokeskus – nimisten kohtien densifikaatioihin (tiivistymä). Toimintahäiriöisiä tiloja voivat olla esimerkiksi tendinopatia, kaularankakipu, selkäkipu, iskias, karpaalikanava oireyhtymä ja päänsäryt muutamia mainitaksemme. Myofaskiaalisista yksiköistä jatketaan myofaskiaalisiin ketjuihin ja siten lisätään ymmärrystä faskiaalisiin ketjuihin. I -tason suorittaminen avaa ovet 2- kurssille.

Taso II – 48 tuntia kahdessa osassa
Taso II käsittelee faskiaalisten retinaculumien anatomiaa ja toimintaa, joka on osallisena monimutkaisissa liikkeissä. Monimutkaisten liikkeiden arviointi ja hoitaminen edellyttää fuusiokeskusten (CF centers of fusion) osaamista. Se sisältyy Faskiamanipulaatio menetelmän kolmiulotteiseen biomekaaniseen malliin. Tasolla II esitellään myös ihmiskehon faskiajärjestelmään kuuluvat diagonaaliset ja spiraalimaiset liikkeet. Kurssin päätyttyä kurssilaisille on käsitys faskiaalisten retinaculumien anatomiasta ja toiminnasta monimutkaisissa liikkeissä. II- tason suorittaminen mahdollistaa osallistumisen III -tasolle.

Taso III – 54 tuntia seitsemässä päivässä tai kahdessa-kolmessa osassa
Kolmannella tasolla esitellään innovatiivinen biomekaaninen malli, joka painottuu pinnallisen faskian ja sisäelinten toimintahäiriöiden hoitoon. Kurssin tarkoitus on tarjota osallistujille perustietoa sisäelinten toimintahäiriöistä ja faskiamanipulaation tehokkaan käytön sisäelinten optimaalisen tilan säilyttämiseksi.
Kurssi sisältää käytännön harjoittelua ja syventäviä, opettajien esittelemiä kliinisiä tapausesimerkkejä.

Ohjelma:
– Sisäelinten ja pinnallisen faskian anatomia ja fysiologia
– Sisäelinten ja pinnallisen faskian patologia
– Tensionaalisten rakenteiden ja (sisä) elin-faskiaaliset ketjut
– Tensionaalisten rakenteiden ja elin-faskiaalisten ketjujen opiskelu
– Järjestelmien (system) ja niiden sisäisten ja ulkoisten komponenttien opiskelu
– Pinnallisen faskian manuallinen käsittely

Faskiamanipulaatio lurssit - Eläinlääketiede

Koulutus on kohdennettu eläinten, erityisesti hevosten ja koirien anatomiaan. Sitä opetetaan kahdessa tasossa, kunkin kesto on 32 tuntia.
Kurssi sisältää teorialuentoja, opettajan demonstraatioita ja käytännön sovelletuksia. Kuten ihmisten rakenteita käsittelevillä kursseilla, eläinlääketieteellisellä FM kurssilla käydään läpi faskiajärjestelmän anatmoaa ja fysiologiaa, biomekaaninen malli ja pisteiden paikallistamista eläimillä sekä Faskiamanipulaatio menetelmän käyttöä.

Taso I – 32 tuntia ja neljä päivää
Opetetaan samankaltaisia käsitteitä, kuin mitä ihmis-kurssin tasolla I, nyt sovellettuna eläinten myofaskiaaliseen järjestelmään. Tason I suorittaminen on edellytyksenä pääsyyn tasolle II.

Taso II – 32 tuntia ja neljä päivää
Opetetaan samankaltaisia käsitteitä, kuin mitä ihmis-kurssin tasolla I, nyt sovellettuna eläinten myofaskiaaliseen järjestelmään. retinaculumit, fuusiokeskukset jne…

Opiskelijainformaatiota
Kuka voi osallistua

Eläinlääketieteelliset Faskiamanipulaatio kurssit on tarkoitettu eläinlääkäreille, fysioterapeuteille, lääkäreille ja muille rekisteröidyille eläinten hoitajille, joilla on lukion jälkeistä terveydenhuoltoalan koulutusta, joka pitää sisällään anatomian, fysiologian ja biomekaniikan opetusta, valtion pätevyysvaatimusten mukaisesti.

Imoittautuminen

Jos haluat osallistua, lähetä kyseisen kurssin järjestäjälle sähköposti, jossa on mukana kaikki vaadittavat dokumentit.
Tason I-11 kurssien minimi osallistujamäärä on 12 ja maksimi 34 ja tason III kursilla vastaavasti 25 ja 34.

Hinnat

Kurssihinnat voivat vaihdella kurssin järjestajän, paikan ja tason mukaan. Lisää tieto saat ottamalla yhteyttä kurssin järjestäjään.

Missä ja million
Kurssitodistus

Kurssin lopussa jokainen osallistuja saa osallistujatodistuksen.

Share This